Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

QCG

Cú sốc 'Cường đô la'

Cú sốc 'Cường đô la'

13/15 dự án tạo nguồn tiền cho Quốc Cường Gia Lai trong năm 2011-2013 là dự án bất động sản trung và cao cấp.