Tìm thấy 37 kết quả với từ khóa “

phương pháp dạy con

Phương pháp dạy con bằng cách giả vờ... ngốc gây sốt cộng đồng mạng

Phương pháp dạy con bằng cách giả vờ... ngốc gây sốt cộng đồng mạng

Có một công thức mà những người làm giáo dục ai cũng biết, đó là tháp học tập, dựa trên nền tảng tháp nhu cầu của Maslow, trong đó chỉ rõ, người ta học được 10% bằng cách đọc, 20% bằng cách nghe, 30% bằng cách minh họa, 50% bằng cách thảo luận, 75% bằng cách thực hành và 90% bằng cách dạy người khác.