Tìm thấy 30 kết quả với từ khóa “

Phước Sơn

Nghề ... mót vàng

Nghề ... mót vàng

Để kiếm thêm chút thu nhập cải thiện bữa ăn hàng ngày, nhiều người đã chấp nhận ngâm mình dưới sông, suối hàng giờ để mót vàng sa khoáng…

Vỡ nợ dây chuyền ở 'thánh địa vàng'

Vỡ nợ dây chuyền ở 'thánh địa vàng'

Cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở “thiên đường vàng” Phước Sơn đang bị đảo lộn, nhiều người đã có ý nghĩ tiêu cực khi rơi vào đường cùng do vỡ nợ dây chuyền.

Vỡ nợ dây chuyền ở 'thánh địa vàng'

Vỡ nợ dây chuyền ở 'thánh địa vàng'

Cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở “thiên đường vàng” Phước Sơn đang bị đảo lộn, nhiều người đã có ý nghĩ tiêu cực khi rơi vào đường cùng do vỡ nợ dây chuyền.