Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

pho tượng

Bí ẩn pho tượng cổ biết đi

Bí ẩn pho tượng cổ biết đi

(VTC News) - Nhằm giải mã một phần các bí ẩn quanh những pho tượng cổ, các nhà khoa học đã tạo ra một phiên bản như thật và dùng dây thừng điều khiển nó bước đi