Phó Tổng thống Mỹ - VTC News
Tìm thấy 34 kết quả với từ khóa “

Phó Tổng thống Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Trung Quốc phải tôn trọng các quy tắc cũng như các phán quyết của tòa án quốc tế trong bối cảnh Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay, Hà Lan vừa ra phán quyết bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc về “quyền lịch sử” và “đường chín đoạn” ở Biển Đông.