Tìm thấy 40 kết quả với từ khóa “

Phó Chủ tịch nước

Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao, đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.