Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

phiếu đại cử tri

Phiếu đại cử tri là gì?

Phiếu đại cử tri là gì?

Phiếu đại cử tri là lá phiếu có tính đại diện khi cử tri Mỹ sẽ không trực tiếp quyết định ai trở thành Tổng thống mà để đại cử tri thực hiện việc này.