Tìm thấy 25 kết quả với từ khóa “

phế liệu

Siết chặt danh mục phế liệu nhập khẩu

Siết chặt danh mục phế liệu nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp với các hiệp hội, bộ ngành về việc rà soát, sửa đổi danh mục nhập khẩu phế liệu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.