Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

phát triển kinh doanh

Ngân hàng Việt đang khát vốn

Ngân hàng Việt đang khát vốn

Gia tăng năng lực tài chính để hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề ngân hàng Việt đang phải đối mặt khi gần đây nhiều ngân hàng tăng vốn lên rất khó khăn.