Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

phát điên

Thủy điện Nho Quế 2 chính thức phát điện

Thủy điện Nho Quế 2 chính thức phát điện

Ngày 23/8, Nhà máy thủy điện Nho Quế 2 (Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã hoàn thành thời gian chạy thử nghiệm 72 giờ và chính thức vận hành phát điện thương mại, hòa vào điện lưới quốc gia, đưa số nhà máy đã phát điện vận hành của Tập đoàn Bitexco lên 15 nhà máy.