Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

Phan Thị Mỹ Thanh

Kiến nghị xử lý Phó bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Kiến nghị xử lý Phó bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đúng pháp luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh về những sai phạm, khuyết điểm trong thời gian là Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.