Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

Phan Huy Lê

Pháp vinh danh giáo sư Sử học Phan Huy Lê

Pháp vinh danh giáo sư Sử học Phan Huy Lê

Giáo sư Sử học Phan Huy Lê được Viện Văn Khắc và Mỹ Văn Pháp trao danh hiệu vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học xã hội cùng những đóng góp cho công cuộc bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa Việt Nam.