Phạm Cương

Các chuyên gia lý giải chuyện trấn yểm ở Việt Nam

07:35 16/03/2018

Những câu chuyện về cột đồng Mã Viện, trấn yểm của Cao Biền, trận đồ bát quái dưới lòng sông Tô Lịch… là những chuyện ly kỳ mà khoa học vẫn còn đang lý giải.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng