PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - VTC News
Tìm thấy 26 kết quả với từ khóa “

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Tin yêu bước vào mùa xuân mới

Tin yêu bước vào mùa xuân mới

VTC News giới thiệu bài viết "Tin yêu bước vào mùa xuân mới" của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Hàng triệu người dân và lực lượng chức năng hoạt động trên biển đang đói thông tin

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Hàng triệu người dân và lực lượng chức năng hoạt động trên biển đang đói thông tin

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN cho rằng, hàng triệu người dân và các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển đang thiếu đói thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.