Tìm thấy 186 kết quả với từ khóa “

Petrolimex

Petrolimex có tổng giám đốc mới

Petrolimex có tổng giám đốc mới

Trước khi được bổ nhiệm, ông Đào Nam Hải giữ chức phó tổng giám đốc Petrolimex từ ngày 1/10/2017 và làm tổng giám đốc Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico).