ông Đinh Thế Huynh - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề ông Đinh Thế Huynh trên VTC News

Ban Bí thư chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Ban Bí thư chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Ban Bí thư chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...
Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

Ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư

Ông Đinh Thế Huynh vừa được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.