Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

nuôi bò

Xem nuôi bò ở lòng hồ Thác Bà, Yên Bái

Xem nuôi bò ở lòng hồ Thác Bà, Yên Bái

VNOTV 03:05 28/12/2015 0

Đàn bò mỗi ngày tự vượt hồ Thác Bà đến từng hòn đảo để kiếm cỏ, do không phải chăn thả nên gia đình anh Lê Văn Thư có thời gian làm thêm những việc khác.