Tìm thấy 26 kết quả với từ khóa “

núi Bà Đen

'Du hành' trên đỉnh Bà Đen

'Du hành' trên đỉnh Bà Đen

Chỉ một năm sau khi khánh thành tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, cụm công trình tâm linh đỉnh núi Bà Đen được bồi đắp với nhiều lớp, tầng văn hoá và công nghệ hiện đại.