Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Nova Phù Sa

Thương hiệu Việt góp phần phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu

Thương hiệu Việt góp phần phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 24/1 vừa qua, Tập đoàn Novaland và Tập đoàn Tư vấn Boston (The Boston Consulting Group – BCG) đã ký kết hợp tác Dự án “Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu”, mục tiêu là hoạch định chiến lược, nối kết và phát triển du lịch chung cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).