Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

nổi dậy

Những cuộc tra tấn ở miếu báo oán

Những cuộc tra tấn ở miếu báo oán

Khi bắt được những nhóm người cầm đầu các cuộc nổi dậy, chúng cho xếp hàng quì dưới đất, bắt những công nhân này tự vác đá đập vào đầu nhau cho đến chết.