Nhất thể hoá chức danh - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Nhất thể hoá chức danh trên VTC News

Thái Bình thí điểm hợp nhất và kiêm nhiệm chức danh thế nào?

Thái Bình thí điểm hợp nhất và kiêm nhiệm chức danh thế nào?

Huyện Quỳnh Phụ và Tiền Hải sẽ thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra.
'Nhất thể hóa' để tinh giản bộ máy

'Nhất thể hóa' để tinh giản bộ máy

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xác định phải tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị.
Hà Nội sẽ sớm nhất thể hoá chức danh

Hà Nội sẽ sớm nhất thể hoá chức danh

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, một trong những nội dung nổi bật của năm 2018 là sắp xếp tổ chức bộ máy theo nghị quyết T.Ư 6 bằng đề án nhất thể hóa chức danh.