Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

nhẫn vàng

Ý nghĩa đeo nhẫn đôi khi yêu nhau

Ý nghĩa đeo nhẫn đôi khi yêu nhau

Khi đã tìm được ý chung nhân, đôi lứa dùng nhẫn đôi làm tín vật minh chứng tình cảm, tuyên bố “chủ quyền” trên hành trình gắn kết của hai trái tim đang yêu.