Tìm thấy 62 kết quả với từ khóa “

nhân quyền

Không thể áp đặt

Không thể áp đặt

Một số người coi việc đóng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là cơ hội để áp đặt vào xã hội ta những quan điểm tư sản về dân chủ, nhân quyền.