Tìm thấy 44 kết quả với từ khóa “

nhà thờ Đức Bà

Trùng tu nhà thờ Đức Bà mất bao lâu?

Trùng tu nhà thờ Đức Bà mất bao lâu?

Video 21:36 09/07/2017 0

Sau hơn 2 năm kiểm định, khảo sát hiện trạng, công trình nhà thờ Đức Bà tại trung tâm TP.HCM đã bắt đầu được trùng tu và dự kiến việc trùng tu này cũng sẽ kéo dài trong gần 3 năm.