Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

Nhà giàn DK1

Hơn 1.500 lượt khách đã ra thăm Trường Sa

Hơn 1.500 lượt khách đã ra thăm Trường Sa

Trong 5 năm qua, Quân chủng Hải quân đã tổ chức thành công 102 chuyến tàu đưa các đoàn ra thăm cán bộ chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1, trong đó có nhiều kiều bào yêu nước, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.