Tìm thấy 138 kết quả với từ khóa “

nhà đầu tư

Đóng góp của nhà đầu tư chiến lược khiến ngành du lịch có bước tiến đột phá

Đóng góp của nhà đầu tư chiến lược khiến ngành du lịch có bước tiến đột phá

Nhắc đến những thay đổi cơ bản trong câu chuyện phát triển du lịch Việt Nam thời gian qua, không thể không kể đến vai trò của các nhà đầu tư chiến lược, ở Hạ Long, Phú Quốc, Đà Nẵng… hay bất cứ điểm du lịch hàng đầu Việt Nam nào, nhà đầu tư chiến lược đều để lại dấu ấn làm thay đổi diện mạo của các địa phương đó.