Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

Nguyễn Thái Học

Phải làm như nói dân mới tin

Phải làm như nói dân mới tin

Cho rằng các nghị quyết đưa ra đều rất hay, nhưng việc triển khai thực hiện lại chậm, đại biểu Nguyễn Thái Học đặt câu hỏi "Chính phủ lắng nghe điều gì ở dân?".