Tìm thấy 17 kết quả với từ khóa “

người Việt Nam ở nước ngoài

Kiều hối không chỉ là tiền

Kiều hối không chỉ là tiền

Lượng kiều hối gửi về Việt Nam tính từ năm 1993 đến nay đã lên tới 70 tỷ USD. Đây không chỉ là một nguồn lực, mà còn thể hiện tình cảm sâu nặng của kiều bào...