Tìm thấy 36 kết quả với từ khóa “

người hùng

Những người hùng ở Lý Sơn

Những người hùng ở Lý Sơn

Nếu hiểu Lý Sơn, bạn sẽ cảm thấy: Hình như đây là quê mình, hình như nếu cần một tiếng gọi, bạn sẵn sàng xả thân giữ đảo với bà con.