Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

người đẹp Ngân Khánh

Cổ phần hóa, lịch sử chậm trễ lặp lại?

Cổ phần hóa, lịch sử chậm trễ lặp lại?

Nếu không “chữa” được bệnh trễ hẹn thường thấy thì mục tiêu cổ phần hóa (CPH) 432 doanh nghiệp Nhà nước trong 2 năm, gấp 4,3 lần số DN đã cổ phần hóa trong 3 năm qua sẽ vẫn chỉ nằm trên giấy.