Tìm thấy 41 kết quả với từ khóa “

Nghị sĩ

Ukraine phê chuẩn danh sách nội các mới

Ukraine phê chuẩn danh sách nội các mới

Toàn bộ các vị trí trong nội các mới được quốc hội phê duyệt đều mang tính tạm thời vì được tổng thống chỉ định, nhưng hiện tại Ukraine cũng chỉ có tổng thống lâm thời.