Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

nghị quyết 19

Cuộc ‘kiểm tra’ đặc biệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh

Cuộc ‘kiểm tra’ đặc biệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh

Không trực tiếp đi đến từng bộ ngành để kiểm tra việc cải thiện môi trường kinh doanh như cách làm truyền thống nhưng thông qua Đối thoại – một hình thức kiểm tra thực hiện NQ19, nhiều vấn đề bức xúc, khó khăn của các doanh nghiệp đã được giải đáp và có biện pháp giải quyết kịp thời.