Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

nghề phi công

Điều ít biết về nghề phi công

Điều ít biết về nghề phi công

Hay xa nhà, chấp nhận rủi ro khi làm một công việc có tỷ lệ tử vong cao nhất, đổi lại phi công nhận mức lương ổn định và môi trường chuyên nghiệp.