Tìm thấy 17 kết quả với từ khóa “

nghề nguy hiểm

Nghề giáo - nghề nguy hiểm?

Nghề giáo - nghề nguy hiểm?

Từ bao giờ họ trở thành “máy dạy” và đánh mất đi phẩm chất “nhà sư phạm” cần có của mỗi người thầy? Từ bao giờ nghề giáo trở thành “nghề nguy hiểm”?

Đánh đổi tính mạng để làm giàu

Đánh đổi tính mạng để làm giàu

Với nhiều người nuôi rắn là nghề nguy hiểm, có thể phải đánh đổi cả tính mạng. Nhưng với anh Nguyễn Ngọc Quyết là cả một ý chí quyết tâm làm giàu.

Điều ít biết về nghề phi công

Điều ít biết về nghề phi công

Hay xa nhà, chấp nhận rủi ro khi làm một công việc có tỷ lệ tử vong cao nhất, đổi lại phi công nhận mức lương ổn định và môi trường chuyên nghiệp.