Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Gia đình - 2 chữ thiêng liêng

Gia đình - 2 chữ thiêng liêng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.