Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

ngành sữa Việt Nam

Cơ hội nào cho ngành Sữa Việt Nam?

Cơ hội nào cho ngành Sữa Việt Nam?

Theo đánh giá của Euromonitor International, năm 2014 doanh thu ngành sữa Việt Nam đạt 75.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% và năm 2015 ước đạt 92.000 tỷ đồng, tăng trưởng 23%.