Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

Ngân hàng nông nghiệp

Bị tăng tỷ lệ dự trữ, Agribank nguy cơ thua lỗ?

Bị tăng tỷ lệ dự trữ, Agribank nguy cơ thua lỗ?

Từ năm 2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi ngắn hạn từ 1% lên 3% như các ngân hàng khác, điều này có nghĩa lợi nhuận của ngân hàng này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.