Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

năng lực cạnh tranh quốc gia

10 giải pháp thúc đẩy năng lực cạnh tranh Quốc gia

10 giải pháp thúc đẩy năng lực cạnh tranh Quốc gia

PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa cho rằng: "Việc khai mở, chỉ rõ rào cản và gỡ rào cản để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển luôn là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết; cần có chiến lược lâu dài để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia".