Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

Mường Bi

Lịch Đoi - kỳ tích của người Mường

Lịch Đoi - kỳ tích của người Mường

Video 11:52 06/07/2015 0

Lịch đoi còn là lịch đá, lịch Mường, đến nay lịch đoi chỉ còn đất Mường Bi và chỉ có gia đình thuộc tầng lớp thầy mo, thầy cúng vẫn giữ gìn và sử dụng.