mua sắm xe công - Tin tức mới nhất 24h qua
Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

mua sắm xe công

Cứ 1 ngày mua mới 2 xe công

Cứ 1 ngày mua mới 2 xe công

Trong năm 2015, cả nước tăng thêm 1.233 chiếc xe công, trong đó xe mới mua là 653 xe, còn lại là điều chuyển giữa các đơn vị. Như vậy, cứ 1 này, cả nước có 2 xe công mới mua.