Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

Mũ bảo hiểm dởm

Vì sao mũ bảo hiểm rởm đánh bật hàng thật?

Vì sao mũ bảo hiểm rởm đánh bật hàng thật?

Trong khi mũ bảo hiểm giả chỉ 25.000-35.000 đồng một chiếc thì dù cố gắng tiết giảm chi phí sản xuất, mũ chính hãng vẫn có giá trên 100.000 đồng, buộc doanh nghiệp phải lựa chọn con đường xuất khẩu, hoặc thu hẹp hoạt động để cầm cự.