Tìm thấy 22 kết quả với từ khóa “

Minh Hóa

Từ 'dân gian' đến 'dân tham'

Từ 'dân gian' đến 'dân tham'

Nhìn những hình ảnh người dân tranh nhau "hôi nhãn", nhìn chiếc thuyền chở đầy những thùng nhãn lấy được của người bị nạn. Những người có liêm sĩ không nén được tiếng thở dài ngao ngán.