Tìm thấy 22 kết quả với từ khóa “

mất việc

28.000 nhân viên Mai Linh bị treo nợ

28.000 nhân viên Mai Linh bị treo nợ

Nếu không được hỗ trợ vốn vay để giải quyết nợ, công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh sẽ buộc phải bán tài sản, 6.000 lao động có nguy cơ bị mất việc.

Bi đát nợ lương, cắt thưởng

Bi đát nợ lương, cắt thưởng

Sắp hết năm 2012 nhưng lương vẫn còn bị nợ, thưởng chưa có hy vọng gì khiến cho nhiều nhân viên văn phòng đang lâm vào tình cảnh bi đát.