Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

mất an toàn đê điều mùa bão lũ

Mất an toàn đê điều mùa bão lũ

Mất an toàn đê điều mùa bão lũ

Nghệ An đang là điểm nóng về đê điều. Hàng loạt cây keo chắn sóng bảo vệ đê điều bị chặt hạ, gây nguy hiểm cho người dân và ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt.