màng ruột treo

Phát hiện cơ quan mới trong cơ thể, 'đạp đổ' lý thuyết giải phẫu 100 năm qua

07:36 04/01/2017

Các nhà khoa học vừa phát hiện một cơ quan mới nằm trong hệ thống tiêu hóa của con người; cơ quan này có tên gọi là màng ruột treo.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng