Mạng lưới IP-Hub - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Mạng lưới IP-Hub trên VTC News

Kết nối, thúc đẩy thương mại hóa sở hữu trí tuệ khoa học với mạng lưới IP-HUB

Kết nối, thúc đẩy thương mại hóa sở hữu trí tuệ khoa học với mạng lưới IP-HUB

Mạng lưới IP-Hub do Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thực hiện, được triển khai trong các trường đại học, viện nghiên cứu với mục tiêu thúc đẩy việc bảo vệ quyền SHTT và thương mại hóa tài sản trí tuệ khoa học công nghệ của các chủ thể Việt Nam.