Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “

mãn hạn tù

Đang ngồi tù vẫn chạy đua chức thị trưởng

Đang ngồi tù vẫn chạy đua chức thị trưởng

Video 17:11 29/06/2018 0

Dù đang ngồi tù, người đàn ông vẫn chỉ đạo các cuộc vận động để chạy đua cho chức thị trưởng tại một thị trấn ở Mexico, tất nhiên vì ông này sắp mãn hạn tù nên theo luật pháp Mexico, ông vẫn có quyền ứng cử.