Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

ma túy mới

Gần 100 loại ma tuý đang đầu độc học sinh

Gần 100 loại ma tuý đang đầu độc học sinh

Theo cơ quan công an, thời điểm nghỉ hè cũng là lúc mà các loại ma túy mới tấn công học sinh, sinh viên khi mà đang có khoảng gần 100 loại ma túy lưu hành trái phép trên thị trường.