Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Công bố 8 Luật mới

Công bố 8 Luật mới

Sáng 12/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.