Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

luật chuyển đổi giới tính

Sắp có luật chuyển đổi giới tính

Sắp có luật chuyển đổi giới tính

Theo Bộ Tư pháp, việc ban hành luật chuyển đổi giới tính nhằm tôn trọng quyền con người, quyền công dân của người chuyển đổi giới tính và để những người này được bình đẳng, không bị kì thị, bị phân biệt đối xử về địa vị pháp lý.